Що таке публічна інформація? Зможете ознайомитись на цій сторінці:

Відповідно до ст. 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»  публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 Далі за текстом — Закон.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатися із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

1. Копію журналу (журналів) вхідної кореспонденції ради за період з 01.09.2019 по 03.04.2020.

2. Копії всіх рішень, які приймались радою за період з 01.09.2019 по 03.04.2020.

Прошу надати відповідь у передбачені законом строки за поштовою та електронною адресами.